Vragen maken met have/has (got) of do/does/did

Maak van de zinnen die je per opdracht krijgt, een vraagzin. Let goed op . , ! en ?. Als je die vergeet, ziet het programma dit als een fout.

Type je antwoord, klik vervolgens op "Check". Heb je hulp nodig? Klik dan op de "Hint" button om een gratis letter te krijgen.