Meervouden van zelfstandige naamwoorden

Kijk naar de plaatjes en de woorden eronder. Hoe schrijf je de meervouden?