Present Continuous

Hier moet de Present Continuous ingevuld worden, dus:

AM / ARE / IS + werkwoord met ING

Bij deze eerste oefening zijn niet alleen meer bevestigende zinnen gebruikt, maar ook vragende en ontkennende.

Je kunt eventueel terug om de uitleg van de Present Continuous nog eens door te nemen.