Kennisnet.nl De internetorganisatie voor het onderwijs
Zoeken naar Vinden!
 
Primair onderwijs  
Leerkracht


Sociaal-emotionele ontwikkeling.


Werken rondom gevoelens met kleuters.


       

De doos vol gevoelens.

Klik hier voor informatie over de "Doos vol gevoelens". 

Lesvoorbereidingen en artikelen:

Lesvoorbereiding thema gevoelens, via Digikleuter, van Nicky.
Lessenserie gevoelens, een bijdrage van Miriam.
Lesvoorbereiding rondom gevoelens. Met tips voor boeken, gedichtjes en activiteiten.
Thema gevoelens, van Elly van Noort.


Lessenserie rondom Sociaal-emotionele ontwikkeling, gemaakt door Annemarie Horst

Axenroos.

"Het huis vol Axen en gevoelens" is een speelleerset voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. De set is een vervolg op "De doos vol gevoelens" en heeft als doel om kinderen inzicht te geven in de vraag:“Hoe gedraag je je ten opzichte van de ander?”.
In de omgang met de omgeving verwerven kinderen heel veel sociale vaardigheden op een spontane manier. Ook zullen ze gaandeweg beseffen dat hun gedrag bepaalde effecten of gevoelens teweegbrengt bij de ander.
Toch zien we dat sommige kinderen daar moeite mee hebben. Als kinderen niet in staat zijn te voorspellen wat het effect van hun gedrag op de ander zal zijn, dan kan het een en ander mislopen.
Door talrijke ervaringen met het werken met de axenroos van Nand Cuvelier op te nemen in het ‘Huis’, kunnen we kinderen helpen hun gedragsrepertorium met betrekking tot sociale contexten uit te breiden en hen vertrouwd maken met de vele manieren waarop je je tot anderen kan verhouden en welke effecten dat teweeg kan brengen.

Om de kinderen zicht te helpen krijgen op hoe mensen met elkaar omgaan, onderscheiden we tien relatiewijzen. Die worden elk voorgesteld door een totemdier:

 • de pauw: zich kunnen tonen aan de anderen
 • de wasbeer: waardering en respect kunnen uitdrukken
 • de poes: hulp kunnen vragen en zorg kunnen aanvaarden
 • de bever: hulp kunnen bieden en zorg kunnen dragen
 • de leeuw: leiding kunnen geven
 • de kameel: leiding kunnen volgen en meewerken
 • de steenbok: zich kunnen verdedigen
 • de uil: iets voor zich kunnen houden
 • de schildpad: zich terugtrekken
 • de havik: kunnen aanvechten en kritiek kunnen geven


Elk dier roept telkens het eigene en de kracht op van een ax. Een ax is een as waarop je je kan bewegen. Het basisprincipe achter het werken rond de axen is daarom kinderen te stimuleren om doorheen dagelijkse situaties een zo groot mogelijke diversiteit van axen in te nemen. Zo willen we bereiken dat ze zich niet alleen beter leren afstemmen op de ander, maar ook reageren op de ander door de meest gepaste ax of relatiewijze te kiezen en zo nodig van ax te veranderen. De kern van dat alles is het streven naar een deugddoende relatie voor beide partners.

Klik hier voor informatie over het "Huis vol axen en gevoelens".Lesvoorbereidingen en artikelen:

Axen op de Optimist, een programma voor het invoeren van de axenroos.

Materialen.

Op de site www.relatiestudio.be (De Relatiestudio te Gent) kun je materialen bestellen rondom de Axenroos.
 • "Het huis vol Axen en gevoelens".
 • "De stad van Axen" van Nand Cuvelier, een roman over de Axenroos.
 • "Sociaal vaardig, lieve deugd" van Cuvelier, Vansteen-Debue,Naert en Orroi.
 • CD en tekstboek ‘Axeneiland Kvoelmegoed’. Een complete kindermusical met alles er op en er aan.
 • "Axen in actie", een bronnen – en ideeënboek over het in praktijk brengen van de axenroos in klas of leefgroep met tal van tips en suggesties voor activiteiten, filosoferen met kinderen.
 • "Voorbij de hoge bergen"; verhalen uit axenland.

De Axenroos op internet.

Op de site http://users.skynet.be/kraeye/blad1h.htm vind je informatie over de Axenroos, maar ook kwartetten, dierkaartjes, versjes, lied etc. De moeite waard!
De virtuele klas.
Vrije Leefschool Akkerwinde.
De Axenroos in een kleuterklas.
Eindwerk van Kurt over de Axenroos.
Ik voel me goed in Axenland.

Conflicten voorkomen en oplossen.

Een bijdrage van Lia:

De laatste weken waren met name mijn groep 2 kinderen erg onaardig tegen elkaar.
Ik besloot in een thema-vrije week hier mee aan de slag te gaan.
Als hulpmiddel heb ik de brochure "Conflicten voorkomen en oplossen" van het SLO gebruikt.

Deze brochure is opgedeeld in vier blokken: Wij horen bij elkaar/gevoelens:kijken, luisteren,doen/samen spelen samen werken/conflicten voorkomen en oplossen.
Het is eigenlijk bedoelt voor peuters,maar ook goed bruikbaar voor kleuters. Er staan ook activiteiten in voor een klein groepje,zodat onze tutors (Lia werkt met Piramide) er ook mee uit de voeten kunnen.

Van de site:jufsanne.com heb ik kaartjes gedownlowd met gevoelens.
Ik ben begonnen met de kinderen zelf :wie ben je,wat kan je goed,waar houd je van.
Daarna heb ik gewerkt met de kaartjes (op stokjes geplakt) met de emoties:boos/blij/verdrietig/bang enz.
Ook kwam flip,onze logeerbeer(van koekeloere) nog in een conflict terecht dat we samen hebben opgelost.
Natuurlijk hebben we ook diverse boeken over gevoelens gelezen en nabesproken!
De duim van de dag is ingevoerd : we bepalen met z'n allen wie de duim heeft verdiend.
Er zijn ook troostlapjes gemaakt voor als er iemand verdrietig is.

Alle kleuters waren erg betrokken en gingen beter met elkaar om,ook omdat als zij zich "goed" gedroegen erg natuurlijk een beloning volgde! In ieder geval aandacht in de kring ,een compliment e.d.

Ook kwam er heel duidelijk uit bij wie het niet aansloot: met deze kinderen ga ik nog apart aan de slag!

Terug naar Groep 1-2 in de praktijk.

Werkhouding

Om de werkhouding en taakgerichtheid te verbeteren worden vaak de beertjes van Meichenbaum gebruikt.
Je kunt meer informatie hierover vinden op http://users.pandora.be/zorgverbreding/beertjesmethode.htm, of in dit artikel.


Wat moet ik doen?Hoe ga ik het doen?Ik doe mijn werkIk kijk mijn werk na.
Wat vind ik ervan?
Met dank aan Katty Timmermans, via de mailinglist Digi-Kleuter.

Een zelfde soort plaatjes, maar dan van Winnie de Pooh.
Ik luisterIk zwijgIk steek mijn vinger op
Ik zit stilIk denk naIk kijk
Marga Bood maakte de regels in de klas zichtbaar, m.b.v. plaatjes van Dagmar Stam (een pdf-document).

Van Christel kreeg ik deze zelfgetekende draakjes om klassenregels duidelijk te maken.

Hang je jas aan de kapstok.Afval gooi je in de prullenbak.Ik ga naar het toilet.
Femke van der Aa maakte Klassenregels van Diddl.© 2005-2006 Kennisnet | Disclaimer | Over Kennisnet | Privacy | Mail de redactie