Primair onderwijs  
Leerkracht

taal


Dramakoffer
Ik heb op de PABO met veel plezier gewerkt aan het maken van een dramakoffer.
Ik wil het nu erg graag delen met andere mensen van community groep 3-4 zodat ook zij de lessen kunnen gebruiken.
Het is bruikbaar voor de kleuters, maar toch meer voor groep 3 en 4.
De 'koffer-ideeen' zitten in de bijlage!
Sanne

 

kleefletters

christa maakte een werkblad met kleefletters

 

 

Filosofie van Pooh

Ik heb aan deze filosofische introductie samen met voormalige
Pabocollega"s heel veel plezier beleefd.
Het is voor alle groepen bestemd.
Zelf heb ik het werkstuk voor een reactie laten lezen door de goeroe op
het gebeid van de kinderfilosofie: Robert de Vos. Zijn reactie was
uitermate positief en hij betreurde het dat er in Nederland met
filosofie zo weinig wordt gedaan. Ik hoop dat dit een eerste aanzet zal
zijn.

Johan

 

Ik heb een leuk spellingkwartet gemaakt, met de verschillende spellingsafspraken.
geschikt voor zowel groep 3 als 4.
Het spel bestaat uit 25 kwartetten, je kunt dus selecteren welke je gebruiken wilt.
BrendaIk heb een aantal opdrachtkaarten gemaakt voor als kinderen klaar zijn met hun werk. Voor 3 kaarten heb ik materiaal van digischool gebruikt. Namelijk voor het leesspelletje Dobbelen en Vijf op een rij. De juf die deze twee spelletjes heeft gemaakt; super! Voor een ander opdrachtkaartje heb je de diddl getallen nodig, die heeft ook ooit iemand gemaakt en op digischool gezet.

Voor het kaartje Hoe voel jij je? Heb ik een doos gemaakt met kaartjes waar
gevoelens als blij, boos, zenuwachtig, verdrietig en moe in zitten. Voor
deze opdracht hebben de kinderen een werkblad nodig. Die zijn gemaakt door
Christa Somers en staan al op digischool. Ook voor deze juf wil ik even
zeggen: Petje af!

Miranda

woorden tekenen

 

 

Bij ons is woordenschat-onderwijs erg actueel.
Uit de literatuur kun je leren dat een thematische aanpak heel erg belangrijk is
en dat een nieuw woord minimaal 7x (!) langs moet komen wil het blijven hangen.
Vandaar dat ik vier thema's heb uitgewerkt.
Angela


Ik gebruik deze kaartjes om aan een lijn in de klas te hangen.
Bij bijna ieder thema maak ik kaartjes samen met de kinderen a.d.v. een woordweb
sprookjes
fruitschaal
groenten
Cindy

We werken op school met de methode Taaltijd en taaltijd spelling.
Om de spellingskaarten en voorbeeld worden bij de kinderen in te prenten heb ik zelf diverse kaarten met woorden samengesteld.
Deze hang ik op het bord als de woorden aan de orde zijn. Moeilijke gevallen blijven nog een poosje hangen.

michele

spellingregelskaartjes
Bij mij op school gebruiken wij in groep 4 t/m 8 de methode zelfstandig
spellen voor kinderen die uitvallen op spellingscategorien. Aan de hand van
PI dictees wordt gekeken welke categorie extra aandacht nodig heeft. Elke
categorie heeft een eigen spellingsregel, met werkboekje en woordpakket.
Ik heb de regels op papier gezet, zodat je ze als hulp kaartjes op de tafels
kan plakken. Zo kan een kind altijd even kijken naar de regel en het goed
uit het hoofd leren. In groep 4 merk ik dat dit echt helpt en ze vinden het
leuk! De methode is echt aan te raden!
Niet alle regels zijn van toepassing op groep 4. De regels kunnen in groep 4
t/m 8 gebruikt worden.


gemaakt door Miranda

Maandsluiting
Ik heb deze maandsluiting zelf geschreven, omdat ik nergens iets geschikts kon vinden voor mijn groep.
Vaak te kort, niet leuk voor het hele publiek,
of met te weinig rollen (deze maandsluiting heb ik met 30 lln. gedaan, maar kan evt. ook met minder).
Misschien kan iemand anders er ook wat mee. Mijn klas en het publiek hebben er in ieder geval van genoten!
Helaas is dit de ‘ruwe versie', al het andere heb ik al gewist.
Daarom heb ik er wat tips bij gezet, w.b. muziek, decor en rollen. Succes!
Joek


Vanuit het Forum
Bloonkaartjes van woordpakket 1 t/m 5. Deze zijn gemaakt aan de hand van de methode Taal actief - Woordspel
Angela en Miriam hebben nieuwe kaarten gemaakt en deze zijn toegevoegd
kijk bij groep34 in de praktijk bij lezen

 

Ik heb een structuurblad spelling gemaakt met handleiding.
De letters kunnen gewist worden of vervangen door andere.
Veel van mijn collega's maken er ook gebruik van in hun werk op scholen.
Wij adviseren leerkrachten ook regelmatig over remedierende mogelijkheden bij het lees- en taalonderwijs.
Monique, logopedist

 

Voor de groepsvoorstelling van mijn groep (3), was ik op internet op zoek naar leuke toneelstukjes. Helaas kon ik niks vinden en moest ik zelf aan de slag.
Ik heb een verhaal van Saskia en Jeroen gekozen over toveren (dat was het thema van de hele avond). Dit heb ik omgezet in een toneelstukje. Omdat er best veel tijd in zit, vind ik het zonde om het voor mezelf te houden en wil ik het graag in de schatkamer plaatsen. ConnieIk heb vorig jaar met mijn groep 3-4-5 naar aanleiding van ons schoolproject Landen twee toneelstukken opgevoerd
op de afsluitende avond.
Ons land was Engeland en hebben Robin Hood en Koning Arthur gedaan.
In de bijlage zitten de stukken. Misschien is het leuk voor andere om als een beginpunt te gebruiken voor een eigen stuk.
Elsa

ridderwoordkaarten van marjolein

IJsbeer en pinguïn zijn ver van huis!
"Kansrijke Taal "voor woordenschatontwikkeling lesactiviteiten rondom dit prentenboek.
Lilian

 

Hoorspel

ik heb een verhaal van Annie M.G. Schmidt bewerkt tot een hoorspel.
Ik heb dit met de kinderen in de dramalessen geoefend en op de
podiummiddag hebben ze het aan de kinderen van de school laten zien en
horen.
Het verhaal Reus Borremans is geschreven door Annie M.G. Schmidt (uit: Misschien wel echt gebeurd)
en bewerkt tot een hoorspel voor de middenbouw.
Er kunnen 15 à 20 kinderen meedoen met dit hoorspel.
Angela

 


werkbladen invuloefeningen
van claudia
     

woordkasteel

Woordkasteel is een taalprogramma voor kinderen vanaf 7 jaar, zowel thuis als op school te gebruiken.
Het bevat mogelijkheden om met taal en spelling te oefenen in verschillende spelvormen.
Ook zijn er uitgebreide netwerkmogelijkheden.
Het programma wordt nog verder uitgebreid. Kijk regelmatig op deze site.
Je kunt dit programma gratis downloaden, gebruiken en kopiëren.

 

Er zijn ook woordenlijsten en digitale presentaties gemaakt door enthousiaste Woordkasteelgebruikers te downloaden.

 

 

huiswerkweb

Een website met veel materiaal voor kinderen van de basisschool. Voor verschillende vakken vindt u werkbladen en spelletjes die u gratis kunt uitprinten en gebruiken!

Gratis werkbladen voor:

taal voor groep 4 t/m 8
rekenen voor groep 3 t/m 8
leren lezen voor groep 2/3
schrijven voor groep 3 t/m 8
wereldoriëntatie voor groep 6/7/8
Voor een klein bedrag kun je alle werkbladen bekijken en in je klas gebruiken
Klik hier voor een voorbeeld

 

 

 


wroet

Wroet is een visuele zoekmachine voor de aller jongste kinderen van de basisschool. Het doel van Wroet is kinderen te helpen bij de ontwikkeling en uitbreiding van hun woord - en taalbegrip.

Samen met Wroet de mol kunnen ze op zoek gaan naar de mooiste plaatjes. Deze plaatjes zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen in deze leeftijd. De kinderen zoeken in Wroet niet op tekst, maar op beeld. Als ze eenmaal een beeld hebben gekozen, verschijnt het bijbehorende woord in beeld en gesproken woord. De kinderen kunnen de plaatjes openen, bekijken en er hun woordbegrip mee oefenen. Naast honderden plaatjes, bevat Wroet ook bewegende beelden, zoals animaties, bewegende kleurplaten en korte filmpjes. Wroet helpt kinderen ook bij de ontwikkeling van de eerste internetvaardigheden, zoals het klikken met de muis en het openen en sluiten van vensters.

Leerkrachten kunnen Wroet uitbereiden!

Met Wroet is een basis gecreëerd van woorden en beelden. Als u in de dagelijkse praktijk woorden/begrippen tegen komt die u nog niet op Wroet heeft kunnen vinden, heeft u de mogelijkheid om Wroet aan te vullen! Klik dan hieronder op ‘Tips en suggesties’. De redactie gaat dan meteen aan de slag om het woord toe te voegen. U krijgt dan bericht van de redactie als het woord op Wroet staat, en binnen welke categorie u het woord terug kunt vinden. Op deze manier kunt u Wroet volledig afstemmen bij uw dagelijkse lessen/ praktijk.

 

 

 

Bob komt logeren
Tineke Spruytenburg

Onze school is een multiculturele gemeenschap.
Je kunt bijna geen land noemen of er is wel een kind op onze school, dat daar vandaan komt.
In mijn groep 3 alleen al komen de ouders van de leerlingen uit 9 verschillende landen. Een paar kinderen zijn recent naar Nederland gemigreerd, maar de meeste zijn hier geboren.
Bijna alle kinderen hebben een achterstand in hun Nederlandse taalontwikkeling.
We werken dus veel aan verbetering van hun mondelinge taalvaardigheid en uitbreiding van de woordenschat.

In januari kwam Bob ons daarbij helpen.Bob is een leuk, klein ventje met een gestreept pakje en donker haar met highlights. Hij woont in het koffertje waarin hij ook zijn spullen laat vervoeren; twee leesboeken, een doosje waterverf, een tol en een jojo.

Zijn boeken passen precies in de rugtas die hij ook altijd bij zich heeft. Elke dag wil Bob bij een ander kind spelen. Als ze de volgende morgen samen naar school terug komen, dan vertelt het betreffende kind wat ze allemaal hebben gedaan. De andere kinderen in de groep mogen vragen stellen als het verhaal uit is.

De doelen van dit kleine project zijn:
De kinderen ervaren wat het is om voor iets zorg te dragen dat niet hun eigendom is (verantwoordelijkheid dragen);
De kinderen leren een samenhangend verhaal vertellen over iets dat echt is gebeurd;
De kinderen leren open vragen stellen en beantwoorden naar aanleiding van een verhaal;
De kinderen leren luisteren naar de verhalen, de vragen en de antwoorden;
De kinderen doen ervaring op met de rol van regisseur (de verteller verdeelt zelf de beurten voor de vragen);
De kinderen dragen bij aan uitbreiding van de woordenschat van klasgenoten doordat zij nieuwe woorden en uitdrukkingen aandragen in hun verhaal.

Op een dag gaat Bob met Ahmed mee naar huis.
De ochtend ervoor raakte de verteller danig gefrustreerd doordat de vraag naar wat Bob gegeten en gedronken had, verscheidene keren gesteld werd. Ik besprak dat punt bij de afsluiting van de les, waarbij ik alleen inging op de frustratie van de verteller en geen oplossingen aandroeg.

De volgende ochtend beklom Ahmed met een grote grijns de stoel van de juf.
Hij pakte Bob uit de koffer, sloot de koffer zorgvuldig af en zette Bob op zijn schoot.
Toen keek hij mij aan. “Juf, voordat ik ga vertellen, wil ik eerst iets zeggen. Als een kind iets gaat vragen wat ik al heb gezegd, dan zeg ik: ‘oliebol, dat heb ik al verteld’.”
Ik prees hem om zijn goede idee en hij begon te vertellen.
Ahmed is geen begenadigde verteller. Hij praat heel zacht en nogal monotoon. De groep zat niettemin, zoals gewoonlijk tijdens dit onderdeel, op het puntje van de stoeltjes. Bob, vertelde Ahmed, had zijn babybroertje aan het lachen gemaakt.

Hij deed met de pop voor hoe ze Mohammed aan het lachen kregen en deed de grimassen van het baby’tje na.Je zag hoe een ander kind zich moest bedwingen om het verhaal over te nemen. Zij had ook met een klein baby’tje gespeeld toen Bob thuis was. Tsja ….Bob had ook schooltje gespeeld. Hij was de leraar en Ahmed had hem geholpen, omdat hij het niet helemaal alleen kon. De grote zussen en moeder hadden meegedaan. Toen was vader thuisgekomen. Die wilde ook wel meedoen. Dat kon alleen als hij bereid was de rol van het nieuwe kind in de klas op zich te nemen, besloot Ahmed. En zo geschiedde.
Ten slotte hadden Bob, Ahmed en de zussen buiten gespeeld. Daar was Bob verliefd geworden op een vrouw. Bob wilde dolgraag verkering en een kusje geven, maar de vrouw zag het helemaal niet zitten. Ze rende steeds weg, vertelde Ahmed.
De hele klas lag dubbel van het lachen. Dit was het allerleukste dat Bob ooit had meegemaakt.

Ahmed was halverwege het project aan de beurt, na hem kwamen nog 10 kinderen. In het begin hadden de kinderen een aantal vaste elementen in het verhaal aangebracht, die tot het dagelijkse ritueel behoorden: Wat had Bob gegeten, had hij iets gedronken? Waar had hij geslapen en verstond hij de thuistaal van het betreffende kind?Ik vreesde dat het succes van Bob’s verliefdheid dit onderwerp ook tot het ritueel zou gaan behoren. Dat was een misrekening. Slechts één ander kind verzon, tegen het einde van de reeks bezoeken, nog een vriendin. Deze keer was de verliefdheid wederzijds.

 


Ahmed gaf het project nog een keer een leuke impuls. Op een dinsdag constateerde hij dat Bob te veel ongezond eten kreeg, omdat hij altijd maar op bezoek kwam. Bob liep het risico te dik te worden. De oplossing kwam van Yassine: Bob moest mee naar de gym. De vakleerkracht had fantasie genoeg om op het verzoek in te gaan. Hij maakte Bob vast onder het elastiek van zijn broek en liet hem zo mee gymmen. Aan het eind van de les controleerde de leraar ook nog even of er effect opgetreden was. En ja, hoor, Bob was sterker en slanker geworden.

Bob is inmiddels weer thuis op de piano van juf. Hij stuurde de klas een kaart en ontvangt nog regelmatig een berichtje terug.
Uit de vele verhalen heb ik een soort dagboek opgebouwd dat met een paar foto’s en de tekeningen die met het miniverfdoosje zijn gemaakt. Dat boekje krijgen de kinderen als aandenken mee naar huis.

 

verhalend ontwerpen

Ons community lid Ralph van der Stroom van de Toon Hermansschool in Ede had een vraag gedeponeerd in het Forum.

Binnenkort starten we (alle groepen) met een projectweek op basis van Verhalend Ontwerpen. Het is helemaal nieuw voor ons. Ik heb al gekeken op www.verhalendontwerpen.nl.
Wie heeft er nog meer verhalen / thema's waar we mee aan de slag kunnen?
Ik kijk met name naar mijn eigen groep (3,4 en 5).

Groeten, Ralph

Nieuwsgierig ging ik op zoek naar dit onderwerp. Ik ben ďal wat ouderĒ en heb dit niet in mijn opleiding meegekregen. Uit ervaring weet ik dat het bedenken en schrijven van verhalen creatiever en met meer mogelijkheden kan.

Op de website www.verhalendontwerpen.nl  vond ik redelijk veel informatie en ook op het PABO-forum http://www.paboforum.nl/yabbse/index.php?board=29 * werd er over dit soort zaken gepraat.
*helaas werkt deze toegestuurde link niet

Ik heb Ralph gevraagd om iets over dit onderwerp te vertellen en te laten zien.

Ik heb de oproep geplaatst in het forum om eens te kijken, wie in NL wel eens bezig is met een verhalend ontwerp. Ik heb de basis geleerd op mijn Pabo (Hogeschool van Utrecht), maar mijn collega's zijn wat ouder en hadden hier nog nooit van gehoord. Onze Jenaplanschool wil eind februari een projectweek organiseren op basis van verhalend ontwerpen. We zouden nog een studiemiddag een workshop krijgen over dit onderwerp. Via Praxis Bulletin ben ik naar www.verhalendontwerpen.nl gesurft om me vast wat meer voor te bereiden. Echter vond ik de site suffe onderwerpen hebben, dus maar eens het forum geprobeerd voor wat leuke ideeŽn. Beter goed gejat, dan slecht bedacht. Onze workshop werd vorig week gegeven door Hanneke Venema.

 

Ik vind dat een verhalend ontwerp het vak wereldoriŽntatie zo ontzettend goed verlevendigd. Met name door dat de kinderen zich goed kunnen identificeren met een hoofdpersoon, aangezien ze heel veel stof zelf aandragen.

Hanneke Venema was zeer strikt in haar idee over verhalend ontwerpen. 1. Jij bepaalt de leerdoelen en geeft zo richting aan het verhaal via een draaiboek. 2. Een ontwerp kan een onderneming zijn (bijv. Dierenwinkel), of 1 hoofdpersoon (bijv. Omi) of alle kinderen zijn een hoofdpersoon (bijv. Ruimtereis).

Mijn kanttekening bij haar verhaal is dat ze het niet toestaat dat een hoofdpersoon echt bestaat. Hij moet tot leven komen door de inbreng van de kinderen, zegt zij. Ik denk dat je als een rol moet zien en dan kan het gebeuren dat er een persoon in levende lijve om bijv. hulp vraagt. NB Scouting draait al jaren op dit idee.

De tweede kanttekening die ik er bij heb is dat Hanneke met het Educatief bureau vinden de enige echte verhalen te hebben. De verhalen van het Paboforum of anderen doen zij helemaal niets mee. Ik vind dat een gemiste kans. Zo hebben zij in 5 jaar zo'n 8 verhalen ontworpen, wat ik niet bijster veel vind.

 

Mijn ontwerppraktijk:

Ik ben dit jaar van de Bovenbouw naar de Middenbouw gegaan. 2 jaar geleden heb ik een geheimzinnige club bedacht. The Adventure Company. Zij vragen hulp aan slimme speurders die een mysterie moeten oplossen. Het gaat om teamspirit en samenwerking. Ik koos een aantal leiders uit de groep en zij stelden hun team samen op grond van talenten bij de ander. Een Slimme, een Snelle, een Handelaar, een Speurneus enz. Met de spelen die gedaan werden konden ze geld of aanwijzingen verdienen. Met die aanwijzingen konden ze een soort rode draad gaan ontdekken en gaan voorspellen wanneer er weer iets stond te gebeuren. Uit eindelijk gingen ze een schat opgraven.

Dit jaar ben ik anders begonnen. Ik heb verteld dat ik een oom heb die de hele wereld rondreist: Reizende Oom Roel. En telkens krijg ik post van hem als hij weer iets heeft ontdekt. Hij stuurde met Kerst een kaartje uit Boston. Hij logeerde daar bij onze Suikertante Aghaat. De brief daarna schrijft hij: Tijdens het kerstdiner kwam er ook nog een gast. Hij droeg een bontjas en dierenvellen om zijn voeten, hij was met de slee gekomen uit het Noorden.De bebaarde man zei dat hij van de Noordpool afkwam. Dat geloofde mijn oom niet, daar wonen geen mensen. Dat zijn we eens gaan onderzoeken.


De boeken werden tevoorschijn getoverd en allerlei ontdekking werden gedaan. Over bijv. de zomer op de Noordpool, dat de NP eigenlijk alleen maar bevroren water is.

We zijn ook iglo's gaan maken van suikerklontjes. Ondertussen maakten we een wandfries met alles wat ontdekt werd. Een jongetje kwam een krantenstukje aan over het magnetisch Noorden dat 40 km per jaar verschoof. Weer een hele nieuwe invalshoek. Uiteindelijk hebben we de NP gaan nabouwd met een dorp, dieren en ijsbergen en de zee met ijsschotsen. En daar hebben we mee afgesloten. We zullen Oom Roel de foto's van onze kunstwerken opsturen.

Deze Oom Roel kan dus meerdere malen gebruikt worden voor een verhalend ontwerp. Hij kan wat mij betreft ook een keer langskomen.

 

Enkele titels van nieuwe verhalende ontwerpen:
Stippelland.
Het ei
De tornado (Utopia)
De egel en de eekhoorn
Het orkest
De krekel die zijn stem kwijt was
De speeltuin
Het toverballenkind
Het geval van mijn verdwenen grootvader
De prullenbak die geen prullen kreeg
De doos
Rotsmuizen op ontdekkingsreis
Het logeerhuis
Kijk, Zeeland
Abeltje

Mannetje Bouw.

Het voorbeeld van mannetje Bouw gebruik ik op de themapagina wonen waar ik jullie over heb gemaild en die binnenkort op onze site te zien is.

Voor het bekijken van de werkbladen heeft u het programma Acrobat Reader nodig.
Download dit programmaatje. U zult het op het internet nog regelmatig gebruiken.
Het programma is gratis te downloaden

© 2002-2003 Kennisnet | Disclaimer | Over Kennisnet | Privacy | Mail de redactie